Hong Kong Cup 2012 - John O'Shea & Sea Siren

  • Duration: 1:44

Australian trainer John O'Shea has Sea Siren in the Hong Kong Sprint.