Champali S.

Calder Race Course, May 12, 2012, $55,000, 3 yo's & up, , 5 furlongs, 57.89, track Yielding